Wielkość bloku Wyjaśniono

W tym artykule przyjrzymy się w sposób kompleksowy, czym dokładnie jest wielkość bloku, jakie problemy pojawiają się w miarę zbliżania się limitu wielkości bloku oraz jakie rozwiązania są obecnie wdrażane w celu rozwiązania problemu limitu wielkości bloku.

Blok może być traktowany jako pakiet transakcji, przy czym każda transakcja musi zostać zatwierdzona zanim zostanie zaakceptowana przez sieć. Każdy blok ma tzw. rozmiar bloku. Rozmiar bloku to po prostu maksymalny limit, jaki blok może być wypełniony transakcjami. Na przykład, rozmiar bloku Bitcoin wynosi obecnie 1 MB. Górnicy mogą wybrać, ile bloku do wypełnienia transakcjami. Jeśli jednak blok przekraczający limit wielkości bloku zostanie złożony, zostanie on odrzucony przez sieć. Intencją rozmiaru bloku jest zapobieżenie atakom typu denial-of-service na sieć. Gdyby nie było limitu wielkości bloku, teoretycznie atakujący mógłby zalać sieć dużą ilością transakcji, potencjalnie zatrzymując sieć.

Do problemów, które wynikają z bliskiego limitu wielkości bloku, należą m.in:

Spowolnienie w sieci

Wyższe opłaty transakcyjne
Spowolnienie w sieci: Widzieliśmy, na przykład w przypadku Bitcoin, że im więcej użytkowników dokonuje transakcji w sieci, tym wolniej może się ona odbywać. Jednym z powodów, które można przypisać spowolnieniu sieci opartej na łańcuchu blokowym, jest limit rozmiaru bloku. Jeśli więcej użytkowników dokonuje transakcji w sieci, ale wielkość bloku pozostaje statyczna, to liczba transakcji w bloku wzrośnie, co spowoduje spowolnienie sieci w miarę zbliżania się limitu wielkości bloku.

Wyższe opłaty transakcyjne: W miarę zbliżania się transakcji do limitu wielkości bloku, staje się to wyścig dla użytkownika o potwierdzenie transakcji i wprowadzenie ich do łańcucha blokowego. Jednym ze sposobów zapewnienia szybkiego czasu potwierdzenia jest uiszczenie wyższej opłaty transakcyjnej. Oznacza to, że górnicy (osoby, które potwierdzają transakcje) mają motywację do dodawania wyższych opłat najpierw do łańcucha blokowego. Mniejsze transakcje wymagają zatem godzin, a w niektórych przypadkach dni tylko na potwierdzenie.

Potencjalne rozwiązania dotyczące nieodpowiedniego limitu wielkości bloku obejmują jednak również potencjalne rozwiązania:

Zwiększenie wielkości bloku

Segregowane Świadectwo (SegWit)
Dynamiczny rozmiar bloku
Zwiększenie rozmiaru bloku: Bardzo oczywistym rozwiązaniem wszelkich problemów z wielkością bloku jest po prostu jego zwiększenie. Jednak wadą jest to, że zachęca do centralizacji. Zwykłe zwiększenie rozmiaru bloku skutkowałoby wyższymi kosztami uruchomienia pełnego węzła w sieci opartej na łańcuchu blokowym. W związku z tym mniej osób będzie mogło sobie pozwolić na uruchomienie pełnego węzła o zwiększonym rozmiarze bloku, dzięki czemu sieć będzie bardziej scentralizowana.

Segregowany Świadek: SegWit jest miękką metodą widelca, która może być wykorzystana do zwiększenia pojemności łańcucha blokowego poprzez usunięcie danych podpisu z transakcji. Jeśli nie jesteś pewien, czym jest SegWit, sprawdź ten artykuł. Na przykładzie Bitcoin, implementacja SegWit skutkowałaby rzeczywistym wzrostem rozmiaru bloku z 1 MB do 4 MB. Waluty kryptograficzne takie jak Bitcoin i Litecoin z powodzeniem aktywowały SegWit na swoich protokołach.

Dynamiczny rozmiar bloku: Waluty kryptograficzne takie jak Monero zaimplementowały tzw. limit rozmiaru bloku dynamicznego. Oznacza to, że limit wielkości bloku sam się zmienia i jest zależny od wolumenu transakcji w danym momencie. Sieć oparta na łańcuchu blokowym, która korzysta z dynamicznego limitu rozmiaru bloku, ma tę zaletę, że jest mniej podatna na spowolnienie w swojej sieci.

Chociaż nie jest to wyczerpująca lista, są to niektóre z głównych rozwiązań obecnie stosowanych przez różne waluty kryptograficzne w danej przestrzeni.

Wniosek. Jako kryptokomórka: W miarę jak przestrzeń kryptokurrency stale się powiększa, skalowalność staje się kluczowym tematem dyskusji. Ważne jest, aby zrozumieć, jak różne waluty kryptograficzne zamierzają skalować w dłuższej perspektywie czasowej, jeśli mają one okazać się realną alternatywą dla obecnego systemu finansowego.